Specialpædagogik

-til mennesker med udviklingsforstyrrelser

Grundlæggende forståelse af Autisme Spektrum Forstyrrelser / ASF

Formålet er at sikre, at medarbejdernes faglige viden har det basisniveau, som er forudsætningen for at kunne arbejde med mennesker med ASF. At sikre denne basisviden i forståelsen af ASF, vil være relevant uanset om I arbejder med børn, unge og voksne.

Der gives en grundig introduktion til, hvordan vi kan forstå de særlige socialkognitive forudsætninger mennesker med ASF møder omgivelserne med. Vi skal drøfte hvilken betydning, det kan få for de social/kommunikative forudsætninger. Vi vil målrette mod, at drøfte hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive udvikling, og hvordan det kan påvirke personens måde, at opfatte omverdenen på. Vi kommer bl.a. til at perspektivere begreberne, empati, fleksibilitet, sansefølsomhed, evnen til at tage initiativ, forestillingsevnen, evnen til at organisere.

Kurset tilrettelægges i en kombination af teori og erfaringer fra praksis i samarbejdet med mennesker med ASF.

Grundlæggende forståelse af ADHD

Formålet er at sikre, at medarbejdernes faglige viden har det basisniveau, som er forudsætningen for at kunne arbejde med mennesker med ADHD. At sikre denne basisviden i forståelsen af ADHD, vil være relevant uanset om I arbejder med børn, unge og voksne.

Der gives en grundig introduktion til, hvordan vi kan forstå de særlige kognitive forudsætninger mennesker med ADHD møder omgivelserne med. Vi skal drøfte hvilken betydning det kan få, at personer med ADHD har vanskeligheder med at filtrere indtryk både ude og inde fra – og fastholde egne tanker. Vi skal snakke hvordan vi skal forstå opmærksomheds forstyrrelsen, hyperaktiviteten og den impulsive adfærd. Vi vil fordybe os i at forstå, hvordan vanskelighederne omkring de eksekutive funktioner kan påvirke personens funktionsniveau.

Kurset tilrettelægges i en kombination af teori og erfaringer fra praksis i samarbejdet med mennesker med ADHD.

Individualiseret specialpædagogik

Fokus er rettet mod de kerneområder, der kendetegner god praksis, når målgruppen er mennesker med enten ASF eller ADHD. Modulet kan tilrettelægges så det matcher børn, unge og voksnes behov for specialpædagogik.

Med inspiration fra TEACCH og KRAP introdukseres kerneområderne for ”god praksis”. Fokus målrettes mod at øge indsigten i hvorfor denne pædagogik, kan øge den enkeltes funktionsniveau.

Vi kommer omkring følgende kerneområder; fysisk indretning, visualiseringens forskellige muligheder, kalender/skema systemer, forudsigelighed, strategier til at give overblik.

Vi vil endvidere målrette vores fokus mod at perspektivere, hvad de særlige kommunikative forudsætninger der kendetegner mennesker med udviklingsforstyrrelser – stiller af krav til specialpædagogikken. Hvis I oplever særlige pædagogiske udfordringer i hverdagen, som I gerne vil have hjælp til at analysere – kan det blive vores udgangspunkt for kursusdagen

Servicetjek på jeres pædagogiske praksis

Tilrettelæggelsen af denne dag vil tage udgangspunkt i, de beskrivelser organisationen giver af sin praksis. Det vil typisk være en kombination af mundtlige overleveringer, og de oplysninger der kan hentes via stedet skriftlige information om organisationen. Med denne kursusdag rettes fokus mod at få medarbejderne til at reflektere over egen praksis. Følgende spørgsmål vil udgøre rammen om dagen;

Gør vi det vi siger vi gør?

  • Hvad kendetegner den specialpædagogik, der udgør hverdagen for jeres brugere?
  • Hvordan implementeres viden om personens kognitive forudsætninger i pædagogikken?
  • Hvordan udvikler I medarbejdernes faglighed?
  • Hvad er jeres organisation kendt for?
  • Hvad kunne med fordel videreudvikles i jeres organisation?

Teorioplægget for dagen, udpeges i samarbejdet med organisationen.

Samtalen som pædagogisk metode

Dette tema er valgt, for at rette fokus mod værdien af samtalen, som specialpædagogisk metode både. Dette både i samarbejdet med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser

Det er en udfordring at kommunikere med personer, der har anderledes forudsætninger for at finde mening i modpartens intentioner med kommunikationen. Ofte oplever begge parter sig misforstået, og desværre kan det føre til at egentlige samtaler glider ud af samarbejdet. På denne dag kombineres teori og praksis – Teorien tager udgangspunkt i at få indsigt i hvad der kendetegner kommunikationen hos mennesker både med og uden udviklingsforstyrrelser. Dette vil føre os frem til eksempler på hvordan samtalen, som et pædagogiske redskab kan implementeres i hverdage. Dagens tilrettelægges så I får konkrete anvisninger I efterfølgende kan arbejde videre med i jeres organisation.

Piger / unge kvinder med ASF

I dette tema fokuseres der på de elementer, der særligt udfordrer unge piger/kvinder med ASF. Det sker ved at rette et teoretisk fokus mod autismen med det formål, at afklare hvilke særlige forhold der omkring unge piger /kvinder. Hvordan håndtere de kommunikationen, det sociale samvær og hvordan påvirker autismen deres tænkning. Dette kobles sammen med kulturel optik, med det formål at drøfte den indflydelse konteksten har på vores opfattelse af unge piger/kvinder, både generelt og specifikt målrettet autismen.

Vi bruger dette afsæt til at drøfte hvilken betydning, det kan få for vores pædagogik.

Kurset tilrettelægges i en kombination af teori og erfaringer fra praksis i samarbejdet med unge piger/kvinder med ASF.

Piger / unge kvinder med ADHD

I dette tema fokuseres der på de elementer, der særligt udfordrer unge piger/kvinder med ADHD. Det sker ved at rette et teoretisk fokus mod autismen med det formål, at afklare hvilke særlige forhold der omkring unge piger /kvinder. Hvordan håndteres opmærksomhedsforstyrrelsen, hyper aktiviteten og impulsive handlinger. Hvilken betydning får det at de unge piger / kvinder har vanskeligheder med de eksekutive funktioner.

Dette kobles sammen med kulturel optik, med det formål at drøfte den indflydelse konteksten har på vores opfattelse af unge piger/kvinder, både generelt og specifikt målrettet autismen.

Vi bruger dette afsæt til at drøfte hvilken betydning, det kan få for vores pædagogik.

Kurset tilrettelægges i en kombination af teori og erfaringer fra praksis i samarbejdet med unge piger/kvinder med ADHD.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik