Sociallovgivningen

Introduktion til sociallovgivnings opbygning

Den danske sociallovgivning er det, der kaldes en rammelov. Det betyder at Folketinget udarbejder de retningslinjer, som kommunerne efterfølgende skal tilrettelægge deres sociale tilbud efter.

For jer der arbejder med personer med udviklingsforstyrrelser, er det relevant at have en grundlæggende indsigt i hvordan sociallovgivningen er bygget op – Denne viden er relevant i samarbejdet både med brugerne og deres pårørende.

I dette tema indledes der med et lille historisk tilbageblik, fordi det ofte er vejen til at forstå de nuværende muligheder. Dette fører til en introduktion af nuværende lovgivning – eksempelvis retssikkerhedsloven, serviceloven, arbejdsmarkedslovgivningen, pensionslovgivningen. Aldersgruppen på de mennesker i samarbejder med i jeres organisation, vil være afgørende for hvilke dele af sociallovgivningen, vi vil fordybe os i.

Vi skal snakke om hvad der kendetegner et godt samarbejde med de offentlige myndigheder. Herunder hvordan I bedst muligt kan støtte, jeres brugere i deres samarbejde med det offentlige.

Der vil være plads til at I kan præsentere case eksempler, som vi kan drøfte i fællesskab.

Introduktion til ressourceprofilen som bruges i arbejdsmarkslovgivningen

Ressourceprofilen er et meget centralt metoderedskab, som anvendes når de kommunale myndigheder skal afgøre borgerens forudsætninger for at komme i beskæftigelse. Det vil sige, at ressourceprofilen anvendes til at afgøre borgens arbejdsevne, om borgeren skal støttes i at tage en uddannelse eller om borgeren skal indstilles til pension.

Det er derfor meget vigtig for vores unge /voksne med udviklingsforstyrrelser, at den ressourceprofil der udarbejdes giver et retvisende billede af funktionsniveauet. De fagpersoner, der arbejder med unge/voksne vil ofte stå i situationer, hvor det vil være relevant at have viden om ressourceprofilens opbygning og anvendelse.

Dagen tilrettelægges med et teorioplæg arbejdsevnemetoden / ressourceprofilen. Teorioplægget bliver levendegjort af eksempler fra praksis. Dette giver grundlag for perspektiver på, hvilke roller medarbejderne i jeres organisation kan påtages sig når en af jeres brugere skal have udarbejdet en ressourceprofil. Herunder vil vi også drøfte, hvordan I kan støtte bruger og kommune i at samarbejde om udarbejdelsen af ressourceprofilen. Der vil være øvelser, hvor medarbejderne i grupper kommer til at arbejde med elementer af ressourceprofilen.

Mentor hvordan kan denne funktion bruges?

Dette tema henvender sig til fagfolk, som gerne vil have viden omkring mentorordningen. En ordning som bliver mere og mere udbredt, bl.a. fordi der politisk er et ønske om at få flest muligt på arbejdsmarkedet.

Erfaringer har vist, at det kan være en brugbar løsning for unge med udviklingsforstyrrelser, at blive støttet via mentorordningen. Det har dog også vist sig, at denne støtte giver det bedste udbytte, når mentor både har viden om ASF eller ADHD og den kontekst personen med udviklingsforstyrrelsen tilknyttes.

Der lægges dermed op til at mentorordningen bruges i et dobbeltperspektiv. Mentor skal både fungere som mentor for den unge, og for den person der i virksomheden eller på uddannelsesstedet fungerer som intern mentor.

Undervisningen på temadagen indledes med et teorioplæg, hvor centrale dele af mentorlovgivningen præsenteres, med det formål at koble det sammen med teori om ASF og ADHD. Dette giver afsættet for at perspektivere, hvilke funktioner en ekstern mentor skal kunne varetage. Undervisningen vil være tilrettelagt, med eksempler og erfaringer med det at være ekstern mentor.

At være en offentlig familie eller person som skal samarbejde med det offentlige

Dette tema retter fokus i mod det udfordringer familien eller den person der har diagnosen, møder i samarbejdet med de offentlige systemer.

Som fagperson vil det være relevant, at have viden omkring de mange forskellige udfordringer familien eller personen med diagnosen, kan møde i samarbejdet med det offentlige.

Temaet vil indledes med at rette fokus mod de betingelser familien / personen med diagnosen, og det offentlige møder hinanden med. De kontekstuelle rammer blive identificeret og perspektiveret. Dernæst perspektiveres de forudsætninger familien / personen med diagnosen har, for at kunne honorere dette samarbejde. Dette fører os frem til at udpege vigtige funktioner for jer som fagpersoner – når I skal støtte familien eller den unge i samarbejdet med det offentlige.

Dagen tilrettelægges i en kombination af teori oplæg og eksempler fra praksis – det vil også være plads til at I kan komme med case-eksempler fra jeres hverdag.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik