Mentor

– Opgaver hvor fokus er inklusion

Jeg har rigtig god erfaring med at varetage mentoropgaver for kommunerne. Jeg har i den forbindelse udviklet en funktion, som jeg kalder ekstern-mentor.

Den eksterne-mentor kvalificeres ved både at have viden om ASF og ADHD og indsigt i de krav og betingelser, der er til personen på uddannelsesstederne og på arbejdspladserne.

Som ekstern-mentor bliver den primære opgave, at støtte personen med ASF eller ADHD i at blive inkluderet på uddannelsesstedet eller på arbejdspladsen. Når dette sker med inklusion som fokus, betyder det at den eksterne-mentor også tilbyder støtte til uddannelsesstedet og arbejdspladsen. Støtten målrettes mod at udvikle de bedste betingelser for at de to parter, kan opnå forståelse for hindandens forudsætninger og krav.

Som ekstern-mentor kan jeg både målrette min indsats ved at støtte personen i at blive klar til, at honorere kravene til det at være studerende eller ansat i en virksomhed. Ligeså vigtig kan jeg guide uddannelsessted og arbejdsplads i, at tilpasse deres forventninger til personens forudsætninger.

Eksempler på de funktioner jeg kan varetage som ekstern-mentor.

  • Psykoedukativt forløb, med det formål at kortlægge både ressourcer og støttebehovet under uddannelsesforløbet eller ved tilknytning til en virksomhed.
  • Udvikling af metoder og strategier, hvis formål er at støtte og kompensere for personens særlige forudsætninger.
  • Forslag til indretning af studieplads eller arbejdspladsen, igen med det formål at støtte begge parter i at udnytte hinandens ressourcer optimalt.
  • Støtte personen med ASF og ADHD og omgivelserne i at øge deres forståelse for hinanden.

Jeg kan anbefale denne eksterne-mentor funktion. Det er en virkelig god metode til at få unge mennesker med ASF og ADHD til at gennemføre uddannelse og dermed lette deres vej til arbejdsmarkedet.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik