Kognitive metoder

Sociale historier og tegneserie samtaler til børn, unge og voksne

I dette tema præsenteres sociale historier og tegneseriesamtaler, som er metoder til at øge den sociale forståelse hos personer med udviklingsforstyrrelser.

Sociale historier eller tegneserie samtaler er gode metoder, når fokus er rettet mod at giver personer med udviklingsforstyrrelser indsigt i sociale situationer – Formålet er at give en indsigt i betydningen af og hensigten med omgivelsernes væremåde. Dette giver mulighed for at danne en forståelse for, hvordan der kan reageres og handles hensigtsmæssigt – i samværet med omgivelserne.

De to metoder er velegnet til alle aldersgrupper, men det forudsætter naturligvis at der arbejdes med alderssvarende design og håndtering af metoderne.

Temadagen tilrettelægges med et teorioplæg omkring de to metoder – Det primære fokus vil dog være at arbejde med metoderne. Alle får således mulighed for både at udarbejde en social historie og en tegneseriesamtale. Ligesom der gives anvisninger til, hvordan I som organisation kan arbejde med at få metoderne implementeret i jeres hverdag.

Forskellige kognitive metoder med inspiration fra KRAP

Kognitive strategier og metoder er gode redskaber i samarbejdet med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser. Med de kognitive startegier rettes vores fokus mod, hvordan vi opfatter omverdenen og hvordan vi taler om den. Den kognitive tilgang er god, hvis fokus er rettet mod at skabe en fælles forståelse.

Når der arbejdes med kognitive metoder, arbejdes der i et dobbelt perspektiv. Det betyder, at der både er fokus på medarbejdernes og brugernes tænkning og opfattelse af omverdenen.

Med inspiration fra KRAP målrettes den kognitive tilgang, mod en anerkendende og ressourcefokuseret position. Med denne position præsenteres forskellige kognitive strategier. Fokus er rettet mod hvordan de kan implementeres i den specialpædagogik, der er brugbar for personer med udviklingsforstyrrelser. Dagen tilrettelægges med teorioplæg, der fokuserer på den dobbeltposition vi gøres opmærksom på, når vi anvender de kognitive strategier. Det vil sige der både rettes fokus mod betydningen af medarbejdernes og brugernes tænkning. Dette kombineres med at relevante kognitive metoder fremhæves og præsenteres. Medarbejderne kommer til at arbejde med nogle af de kognitive metoder. Dagen afsluttes med en drøftelse af, hvordan jeres organisation kan arbejde med, at få de kognitive metoder implementeret i jeres daglige arbejde.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik