Fokus på fagligheden i det sociale arbejde

Hvordan kan der arbejdes med at få fagligheden i fokus?

I dette tema inspireres til at få fagligheden i fokus og henvender sig organisationer, som ønsker at støtte deres medarbejdere i at videreudvikle deres faglighed. Dette i en bevidsthed om, at i arbejdet med personer med ASF og ADHD, oplever medarbejderne både barrier og muligheder – Medarbejderne har derfor brug for viden, der støtter dem i at håndtere udfordringerne i at fastholde fagligheden.

At udvikle en høj faglighed i de tilbud, der samarbejder med personer med udviklingsforstyrrelser forudsætter, at medarbejderne støttes i at møde brugerne med den nødvendige professionalisme – Sker det ikke opstår risikoen for at medarbejderne kommer i en position, hvor de bliver ”ramt” på deres utilstrækkelighed.

Dagen indledes med et teori oplæg, hvor begrebet professionalisme perspektiveres – vi skal således findes i fælles afsæt for definitionen af begrebet. Vi vil formentlig komme frem til at begrebet deles i minimum i to spor – nemlig det personlige og de faglige metoder, der kendetegner ”best practice”. I vil blive præsenteret for en analysemodel, som udpeger forskellige personlighedstyper – formålet er at kortlægge betydningen af disse i forhold til at få fagligheden i fokus. Fokus vil endvidere blive rettet mod sprogets betydning for en organisations faglige fokus – det sker i en kombination af eksempler fra praksis og små øvelser, hvor medarbejderne arbejder i grupper.

Dagen målrettes med at give jer inspiration og ny viden, som vil gavne fagligheden i jeres daglige arbejde.

Go Between rollen – En dobbeltrolle med fokus på både bruger og system

Hvis personer med enten ASF eller ADHD ønskes inkluderet i omgivelserne, forudsætter det en specialiseret viden. Ved at arbejde med go Between rollen, sikres den særlige viden inkluderingen forudsætter. Det er nemlig afgørende, at fagpersonen både har viden om den konkrete kontekst, samt hvad der skal til for at personen kan fungere i de konkrete omgivelser. Dette er gældende uanset om inkluderingen sker for børn, unge eller voksne og uanset hvilken kontekst der inkluderes i

Go Between begrebet er dannet i samarbejde med unge med udviklingsforstyrrelser, også har således sine rødder i hverdagslivet. Go Between funktionen kan anvendes i arbejdet med alle aldersgrupper, der vil naturligvis være forskelligt fokus afhængig af den konkrete aldersgruppe.

At arbejde med go Between begrebet kræver, at der er fokus på fagpersonens tænkning og rolle i praksis. Formålet er at sikre en konstruktiv dialog, mellem personen med ASF eller ADHD og omgivelserne.

Dagen tilrettelægges med et oplæg, som er en kombination af teori og praksis. Der vil være mange forskellige eksempler på, hvordan go Between begrebet kan bruges til at kvalificere praksis. Det gennemgående fokus vil være et dobbelt-fokus – hvilket betyder der både vil være fokus på hvordan go between rollen både målrettes mod brugerne og omgivelserne.

Der gives eksempler på hvordan go Between rollen bruges i omgivelserne / konteksten
Der gives eksempler på hvordan go Between rollen bruges i forhold til personer med ASF og ADHD
Der vil være øvelser hvor medarbejderne har ”hands on” i forhold til at arbejde med begrebet

Dagen vil overordnet målrettes mod en forståelse af, at en succesfuld inklusion forudsætter; at go Between rollen forankres i en vilje til kreativitet og det at være nytænkende – samtidig med at der rettes et særligt fokus på sprogets betydning.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik