Faglige netværk

Neuro-Team

Fra februar 2015 indgår jeg i et kontorfællesskab med psykolog Anne-Mette Knudsen og fysioterapeut Kirsten Bundgaard. De to udgør tilsammen Neuro –Team.

Vi har samarbejdet gennem en del år – vi har således brugt hinanden til faglig sparring, holdt kurser sammen og jeg har mulighed for gør brug af Neuro-Team i mine Viso-opgaver.

Vi deltager i kurser og konferencer sammen, vi har alle tre et stort ønske om et højt fagligt niveau, hvor vi af respekt for de mennesker vi samarbejder med hele tiden søger at opkvalificere os med nyeste viden om ASF og ADHD.
Læs mere om Neuro-Team her

Anja Hende

Anja er en vigtig del af mit faglige netværk – Anja har diagnoserne Aspergers syndrom, ADHD og Savant syndrom. Hendes firma hedder autismwhisper – hendes ønske er at advokere for mennesker med autisme skal have et værdigt liv og dermed respekteres, som de mennesker de er. Det fantastiske ved Anja er, at hun også ser nødvendigheden i at mennesker med AFS gives læring i og viden om strategier og metoder, hvis formål er, at de kan inkluderes i den neurotypiske kontekst.
Anja og jeg har gennem de sidste tre år holdt oplæg sammen – se mere herom på Anjas hjemmeside

Uddannelseskonsulent cand.scient soc. Sanne Graabech

Sanne er ansat i Region Midtjylland ved Center for kompetenceudvikling.

Jeg har gået på Ålborg universitet med Sanne, hvilket betyder vi har et indgående kendskab til hinandens faglige og personlige kompetencer. Sanne er en vigtig sparringspartner for mig. Det at vi begge har rødder i sociologien, betyder meget for den faglige tilgang vi udvikler sammen.

Sanne har ligesom jeg arbejdet med at udvikle gode betingelser for brugernes medbestemmelse, og hun har som en stor interesse i at støtte både brugere og ansatte i at udvikle gode og brugbare handleplaner.
www.kompetence.rm.dk – sanne.graabech@stab.rm.dk

Afdelingsleder Helle Rødbro

Helle og jeg har gennem mange år haft et tæt samarbejde. Da hun var afdelingsleder for et par botilbud, samarbejdede vi om at uddanne hendes medarbejdere i at bruge forudsætningsanalysen, som er et dokumentationsredskab, jeg har udviklet.
Forudsætningsanalysen har til formål, at dokumentere den indsats og det samarbejde de havde med deres borgere.

Jeg har endvidere gennem en årrække været superviser for de to bosteder. Målet var primært at yde faglig supervision med fokus på, at støtte medarbejderne og borgerne i at udvikle brugbare metoder.

De sidste år, hvor Helle har haft andre funktioner hos specialområdet autisme, har vi primært brugt hinanden som faglige sparringspartnere.

Felix Munch – autisme konsulent Asindsigt@gmail.com

Jeg har kendt Felix gennem de sidste 10 år – Vi har efterhånden fået udviklet et venskab og et fagligt samarbejde. Felix har diagnosen Aspergers syndrom og er tilknyttet som gæsteunderviser, når jeg holder selvforståelse kurser. Felix og jeg mødes jævnligt for at udveksle faglige synspunkter, og bruger således hinanden til at udvikle vores autisme faglighed.

Louise Schwartz Nielsen – autisme rådgivning www.autisktiskraadgivning.dk

Jeg har kendt Louise i en del år og har gennem de sidste fire år haft et fagligt samarbejde med hende. Hun har selv diagnosen Aspergers syndrom og hun er super god til at formidle, hvad det kan betyde at leve med autismen. Louise kan både rådgive andre der har autisme og fagpersoner.

Projektleder Linda Bjerg AspIT Århus www.AspIT.dk

Linda og jeg har samarbejdet gennem de sidste 10 år. Vi bruger derudover hinanden som faglige sparringspartnere.

Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm www.sopra.dk

Jeg har gennem knap tre år været Sopras eneste medarbejder i den jyske afdeling.
Jeg har således haft et tæt samarbejde med Trine og Marie-Louise, og de er derfor meget centrale personer i mit faglige netværk.

Samarbejdspartnere

 • Videnscenter for Autisme
 • Psykiater Ole Sylvester Jørgensen
 • Børne-unge psykologerne – Birgitte Viskum
 • Jobcenter Vest Århus kommune – Konstitueret leder Trine Thomsen
 • Voksen Socialcenter Århus – Voksen Socialrådgiver Jannie Kejser
 • Hinnerup Kollegiet – Forstander Lars Aarup Jensen
 • Region Midtjylland – Autisme konsulent Hanne Albinus
 • STU Haderslev – Leder Maja Slot Thygesen
 • Fredericia Gymnasium – Pædagogisk konsulent Mette T Hjørringgaard
 • Hilltop – Afdelingsleder Lone Nørgaard Holst-Hansen
 • Asgaard – Forstander Susie Klausholm
 • Skansevejens skole – Autisme afdelingen / Afdelingsleder Anne H Kristensen
 • Bo, skole, job – Jysk børneforsorg /Leder Jelva Fiskbæk
 • Hinnerup Kollegiet – Bagland / Afdelingsleder Per Hyllested
 • Jobcenter Randers – Socialformidler Laila Sørensen
 • Skanderborg kommune – Børnesocialrådgiver Unn Hammer Johansen
 • Autismecenter Nordbo – Forstander Jesper Schmith
 • Psykolog – Kira Mele
 • Centerchef FBU Århus kommune – Ruth Lehm

Link

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik