Faglige netværk

Rikke

Rikke er en socialrådgiver, der igennem en årrække har haft særligt fokus på unge og voksne med autisme, ADHD og andre funktionsnedsættelser, både igennem sit arbejdsliv og på frivillig basis i projekter m.v.

Rikke brænder for specialområdet og for at sikre den enkeltes rettigheder og har i sin rådgivning fokus på at sikre resultater med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Rikkes uddannelsesmæssige ballast, en brændende interesse for og erfaring med beskæftigelses- og familieområdet, gør, at hun er stærkt rustet til at kunne være med til at skabe netop de rammer, der bevirker, at mennesker med forskellige udfordringer og behov, kan blive bedst muligt selvhjulpne og i stand til at leve et meningsfuldt liv.

Rikke har opbygget et godt, fagligt netværk, som inkluderer såvel opholdssteder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, konsulenter på specialområdet m.v.
Uddannelse:
2015 – uddannet socialrådgiver fra professionshøjskolen i Aarhus
2015 – basisuddannelsesforløb om neurorehabilitering og hjerneskade hos BOMI hjerneskadecenter
2016 – kursusforløb hos cand.psych. Steen Guldager om misbrug og psykiske lidelser
2016 – uddannelsesforløb hos Ankestyrelsen om fleksjob og førtidspension
2016 – uddannelsesforløb hos Ankestyrelsen om anbringelser og foranstaltninger i henhold til Serviceloven
2017 – nøglepersonsuddannelse hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
2018 – fuld diplomuddannelse i beskæftigelse fra VIA University College i Aarhus
2019 – bisidderuddannelse hos Socialjuridisk Institut
Priser:
Rådgivningstime – 650 kr.
Mentorforløb – 500 kr. (pr. time)
Transport køretidsbetaling pr. time – 400 kr.
Transport pr. kørt km. – 3,52 pr. km.
Rådgivning inkluderer socialjuridisk bistand og rådgivning i sager på børne- og familieområdet, komplekse sociale sager, jobcentersager m.v.
Kontakt oplysninger
Telefon nr: 60 19 17 49
Mail: rv@rikkevestermark.dk

Neuro-Team

Fra februar 2015 indgår jeg i et kontorfællesskab med psykolog Anne-Mette Knudsen og fysioterapeut Kirsten Bundgaard. De to udgør tilsammen Neuro –Team.

Vi har samarbejdet gennem en del år – vi har således brugt hinanden til faglig sparring, holdt kurser sammen og jeg har mulighed for gør brug af Neuro-Team i mine Viso-opgaver.

Vi deltager i kurser og konferencer sammen, vi har alle tre et stort ønske om et højt fagligt niveau, hvor vi af respekt for de mennesker vi samarbejder med hele tiden søger at opkvalificere os med nyeste viden om ASF og ADHD.
Læs mere om Neuro-Team her

Anja Hende

Anja er en vigtig del af mit faglige netværk – Anja har diagnoserne Aspergers syndrom, ADHD og Savant syndrom. Hendes firma hedder autismwhisper – hendes ønske er at advokere for mennesker med autisme skal have et værdigt liv og dermed respekteres, som de mennesker de er. Det fantastiske ved Anja er, at hun også ser nødvendigheden i at mennesker med AFS gives læring i og viden om strategier og metoder, hvis formål er, at de kan inkluderes i den neurotypiske kontekst.
Anja og jeg har gennem de sidste tre år holdt oplæg sammen – se mere herom på Anjas hjemmeside

Uddannelseskonsulent cand.scient soc. Sanne Graabech

Sanne er ansat i Region Midtjylland ved Center for kompetenceudvikling.

Jeg har gået på Ålborg universitet med Sanne, hvilket betyder vi har et indgående kendskab til hinandens faglige og personlige kompetencer. Sanne er en vigtig sparringspartner for mig. Det at vi begge har rødder i sociologien, betyder meget for den faglige tilgang vi udvikler sammen.

Sanne har ligesom jeg arbejdet med at udvikle gode betingelser for brugernes medbestemmelse, og hun har som en stor interesse i at støtte både brugere og ansatte i at udvikle gode og brugbare handleplaner.
www.kompetence.rm.dk – sanne.graabech@stab.rm.dk

Felix Munch – autisme konsulent Asindsigt@gmail.com

Jeg har kendt Felix gennem de sidste 10 år – Vi har efterhånden fået udviklet et venskab og et fagligt samarbejde. Felix har diagnosen Aspergers syndrom og er tilknyttet som gæsteunderviser, når jeg holder selvforståelse kurser. Felix og jeg mødes jævnligt for at udveksle faglige synspunkter, og bruger således hinanden til at udvikle vores autisme faglighed.

Louise Schwartz Nielsen – autisme rådgivning www.autisktiskraadgivning.dk

Jeg har kendt Louise i en del år og har gennem de sidste fire år haft et fagligt samarbejde med hende. Hun har selv diagnosen Aspergers syndrom og hun er super god til at formidle, hvad det kan betyde at leve med autismen. Louise kan både rådgive andre der har autisme og fagpersoner.

Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm www.sopra.dk

Jeg har gennem knap tre år været Sopras eneste medarbejder i den jyske afdeling.
Jeg har således haft et tæt samarbejde med Trine og Marie-Louise, og de er derfor meget centrale personer i mit faglige netværk.

Samarbejdspartnere

 • Videnscenter for Autisme
 • Psykiater Ole Sylvester Jørgensen
 • Børne-unge psykologerne – Birgitte Viskum
 • Jobcenter Vest Århus kommune – Konstitueret leder Trine Thomsen
 • Voksen Socialcenter Århus – Voksen Socialrådgiver Jannie Kejser
 • Specialområdet autisme RM
 • Fredericia Gymnasium – Pædagogisk konsulent Mette T Hjørringgaard
 • Hilltop – Forstander Jeppe Hansen
 • Asgaard – Forstander Susie Klausholm
 • Bo, skole, job – Jysk børneforsorg /Leder Jelva Fiskbæk
 • Jobcenter Randers – Socialformidler Karin Madsen
 • Autismecenter Nordbo – Forstander Jesper Schmith
 • Psykolog – Kira Mele
 • Centerchef FBU Århus kommune – Ruth Lehm

Link

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik