Artikel – Inklusion af børn og unge med autisme

I denne artikel vil jeg diskutere og perspektivere de erfaringer jeg har med inklusion. Mit ønske er, at du som læser vil få nuanceret din viden om inklusion og de mange udfordringer, der dannes med den. Jeg har gennem de sidste 15 år arbejdet med inklusion på skoler, gymnasier, videregående uddannelsessteder og på arbejdspladser, hvilket betyder, at jeg har et relativt bredt erfaringsgrundlag, og om de mange udfordringer, der følger i kølvandet på inklusionen. Download hele artiklen her

Artikel – Voksenlivet

At have autisme vil få stor betydning for personens voksenliv. Uanset hvor på det autistiske spektrum personen befinder sig, vil der ofte opstå vanskeligheder i mødet med omgivelsernes forventninger og krav. De udfordringer, der dannes i forbindelse med at have diagnosen autisme, er både neurologisk og kulturelt betinget. Dette træder især frem, når personen er i alderen 18 til 30 år. Formentligt fordi denne fase i voksenlivet kræver, at der skal træffes mange valg og tages mange beslutninger. Omgivelserne forventer,... Læs mere

Artikel – Den svære tovholderrolle for eget barn, når man selv har ASF

Denne artikel er skrevet med ønsket om, at den skal være relevant for personer med ASF, som enten er eller overvejer at blive forældre. Mit håb er, at de fagpersoner, som har til opgave at støtte og vejlede denne målgruppe, også vil blive inspireret af at læse artiklen. Som sociolog finder jeg det centralt at udpege de forskelle og ligheder, der kan være i forældrerollen alt efter om der søges forståelse i den autistiske eller neurotypiske kultur. Download hele artiklen... Læs mere

Selvforståelseskurser

Kontakt os vedrørende selvforståelseskurser, vi opretter kursusforløb efter behov. Den 18 marts holder jeg kursus om skolevægring - i samarbejde med Landsforeningen autisme. Kontakt os her for yderligere info

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik