Artikel – Voksenlivet

At have autisme vil få stor betydning for personens voksenliv. Uanset hvor på det autistiske spektrum personen befinder sig, vil der ofte opstå vanskeligheder i mødet med omgivelsernes forventninger og krav.
De udfordringer, der dannes i forbindelse med at have diagnosen autisme, er både neurologisk og kulturelt betinget. Dette træder især frem, når personen er i alderen 18 til 30 år. Formentligt fordi denne fase i voksenlivet kræver, at der skal træffes mange valg og tages mange beslutninger. Omgivelserne forventer, at personen kan gennemskue konsekvenserne af de valg, der træffes. Det er en ret stressende position at befinde sig i for en person med ASF. Som sociolog finder jeg det derfor relevant at udpege de forskelle og ligheder, der kan forekomme, alt efter om der søges forståelse i den autistiske eller neurotypiske
kultur.

Jeg vil i denne artikel perspektivere følgende syv kerneområder, som jeg har erfaring med, alle kan udfordre både den voksne med ASF og omgivelserne.

Download hele artiklen her

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik