Artikel – Den svære tovholderrolle for eget barn, når man selv har ASF

Denne artikel er skrevet med ønsket om, at den skal være relevant for personer med ASF, som enten er eller overvejer at blive forældre. Mit håb er, at de fagpersoner, som har til opgave at støtte og vejlede denne målgruppe, også vil blive inspireret af at læse artiklen. Som sociolog finder jeg det centralt at udpege de forskelle og ligheder, der kan være i forældrerollen alt efter om der søges forståelse i den autistiske eller neurotypiske kultur.

Download hele artiklen her

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Dorthe Hölck
Cookie- og privatlivspolitik